YOU ARE IN

DISPLAY AREA 5

AREA 5

Tutsak Astronot / Floating Astronaut

TR – Dünya’da yaşam bazen zor olabilir. Uzayda da bazen işler yolunda gitmez. Göktaşları, karadelikler, yıldızlar ve gezegenler arasında astronotumuz, büyük bir felaketin ucundan döndü. Ancak hala kurtulmuş sayılmaz. Dünya’dan uzanan bir yardım eline ihtiyacı var.

EN – Life on Earth can be difficult at times. Similarly, things don’t always go smoothly in space. Our astronaut, among asteroids, black holes, stars, and planets, narrowly escaped a major disaster. However, he is not entirely out of danger yet. He needs a helping hand reaching out from Earth.