YOU ARE IN

DISPLAY AREA 1

AREA 1

Kara Delik / Black Hole

TR – Bir sanat eserinin ne kadar aydınlık olabileceği üzerine düşünürken, bu süreç beni ışığı bile hapsedebilen kara delikleri keşfetmeye yönlendirdi. Gerçekte, kara delikler, bir renk yelpazesini barındıran ancak özünde renksiz alanlardır – insan benliği gibi farklı tonlardaki duyguları barındıran ancak sonuçta renksiz kalan.

EN – I was thinking how bright a piece of art can be and that process led me to discover black holes that I learned have the ability to capture even light itself. In truth, black holes are colorless spaces that contain a spectrum of colors – much like the human self, which houses an array of emotions in different hues, yet ultimately remains colorless.